Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

WPPSI-IV

Test til vurdering af kognitive evner hos mindre børn.

David Wechsler, 2012
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition
X

Specifikationer

Administrering Papir- og blyantversion. Mulighed for digital scoring.
Tidsforbrug 30–40 minutter (2:6–3:11 år) og 45–60 minutter (4:0–7:7 år)
Sprogversion Dansk version, 2014
Kompetencekrav Psykolog
Aldersinterval 2:6–3:11 år; 4:0–7:7 år
Testtype Test til vurdering af kognitive evner hos mindre børn

WPPSI-IV er den fjerde, reviderede version af Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, til vurdering af kognitive funktioner hos børn i alderen 2:6–7:7 år. WPPSI-IV er blevet væsentligt revideret og opdateret på baggrund af ny forskning og nye kliniske erfaringer, der er blevet gjort siden lanceringen af de foregående versioner – WPPSI-R og WPPSI-III. Revideringerne indebærer, at aldersintervallet er øget, nye delprøver er kommet til, og skalaens struktur er ændret. Endvidere er stimulusmaterialet blevet opdateret, så det er mere motiverende for børnene, og ændringer har gjort skalaen mere brugervenlig.

Ny struktur

Med tanke på den udvikling, som børn gennemgår i førskolealderen, er WPPSI-IV inddelt i to aldersgrupper – 2:6–3:11 år og 4:0–7:7 år – hvor forskellige delprøver og indekser indgår. De ti indekser i WPPSI-IV kan ses som en tredelt hierarkisk model med Hele skalaen IK øverst, efterfulgt af de primære og de sekundære indekser. De fem faktorbaserede primære indekser giver et grundlag for en bred vurdering af forskellige kognitive færdigheder. De fire sekundære indekser er teoretisk baserede og giver yderligere indblik i et barns præstation på WPPSI-IV.

Klik her for at se den nye struktur ››

Nye indekser

I Visuo-spatialt Indeks ligger fokus på integrering af sammenhængen mellem helhed og dele, spatial bearbejdning og visuo-motorisk evne, hvor Ræsonnerings Indeks giver et mål på evnen at tænke logisk, bearbejde information og finde løsninger på nye problemer. Arbejdshukommelses Indeks giver et mål på visuel og visuo-spatial arbejdshukommelseskapacitet ud fra relativt ukompliceret information. Visuel Kognitions Indeks giver et overskueligt mål på ikke-sproglige færdigheder. Ved hjælp af Generel Færdigheds Indeks er der mulighed for at estimere et mål på kognitivt funktionsniveau, som er mindre påvirket af arbejdshukommelsens kapacitet og forarbejdningshastighed, hvor Kognitiv Effektivitets Indeks giver et mål på netop disse funktioner.

Nye delprøver

De to nye delprøver Visuel genkendelse og Spatial arbejdshukommelse, indeholder alderstilpassede opgaver til børn fra 2:6 år. Delprøverne er konstruerede til at give et billede af barnets visuelle arbejdskapacitet med hjælp af spil-lignende opgaver. Delprøverne Figursøgning ogKodning er modificerede versioner af tilsvarende delprøver i WPPSI-III; stimuli er bedre tilpasset barnet, da konkrete objekter anvedes i stedet for symboler, og da barnet anvender et bingo-stempel i stedet for en kuglepen eller blyant til at markere sine svar. Delprøven Udstregning er en modificeret version af delprøven Udstregning i WISC-IV.

Klik her for en præsentation af samtlige delprøver ››

Dansk tilpasning

Den danske udgave af WPPSI-IV er resultatet af et skandinavisk samarbejdsprojekt, der blev påbegyndt i efteråret 2012. I sommeren og efteråret 2013 blev 400 børn testet. Disse data ligger til grund for de skandinaviske normer. I WPPSI-IV Vejledning Del 1, kapitel 2, beskrives det skandinaviske standardiseringsarbejde, som udmundede i de tre skandinaviske sprogversioner med fælles skandinaviske normer. Relevante kliniske undersøgelser gennemført i forbindelse med den amerikanske standardisering præsenteres også.

Webbaseret scoring på Q-global

I forbindelse med lanceringen af WPPSI-IV kan vi for første gang tilbyde scoring på Q-global - Pearsons webbaserede platform til scoring af registreringsskemaer og rapportering af resultater. Der vil altså ikke være et scoringsprogram på CD-ROM til WPPSI-IV.

Hvad er Q-global?

Q-global er en platform, som muliggør online scoring og rapportering af testresultater. Alle Pearsons scoringsprogrammer vil med tiden blive samlet på Q-global. Q-global serverne er samlet i Canada, hvis krav til sikker håndtering af persondata svarer til de danske. Indtastning af råscorer foregår lige så enkelt som tidligere, og scorerapporterne viser skalerede scorer, indeks- og IK-scorer, konfidensintervaller, percentiler, diskrepansanalyser og grafiske scoreprofiler, hvor det er relevant for tolkning af det givne resultat.

Som kunde på Q-global får du en konto, hvor du når som helst kan logge på og få adgang til WPPSI-IV Scoring. 

* WPPSI-IV Scoring - enkeltbrugerlicens: Én bruger får en konto med ubegrænset anvendelse af WPPSI-IV Scoring.
* WPPSI-IV Scoring - fem licenser: Fem brugere på samme arbejdsplads får en konto hver, med ubegrænset anvendelse af WPPSI-IV.

 

Bestilling af WPPSI-IV Scoring

For at få adgang til Q-global og WPPSI-IV Scoring bestiller du WPPSI-IV Scoring via vores e-handel. Derefter får brugereren, eller brugerne, en e-mail med personligt login til Q-global, hvilket giver adgang til WPPSI-IV Scoring.

Kom i gang med WPPSI-IV på Q-global ››

Før du lægger produkter i kurven, bedes du kontrollere, om dine kompetencer svarer til de kompetencekrav, som er opgivet under "Specifikationer".

Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
WPPSI-IV Komplet
Varenummer 0000000311310
18.385,00 kr
WPPSI-IV Vejledning Del 1
Varenummer 0000000311330
1.730,00 kr
WPPSI-IV Vejledning Del 2
Varenummer 0000000311331
1.730,00 kr
WPPSI-IV Technical and Interpretive Manual
Varenummer 0000000811330
2.940,00 kr
WPPSI-IV Registreringsskema 2:6 - 3:11 år, 25 stk.*
Varenummer 0000000311320
1.160,00 kr
WPPSI-IV Registreringsskema 4:0 - 7:7 år, 25 stk.*
Varenummer 0000000311321
1.160,00 kr
WPPSI-IV Opgavehæfte 1, 25 stk.*
Varenummer 0000000111322
580,00 kr
WPPSI-IV Opgavehæfte 2, 25 stk.*
Varenummer 0000000111323
580,00 kr
WPPSI-IV Opgavehæfte 3, 25 stk.*
Varenummer 0000000111324
580,00 kr
WPPSI-IV Stämpel
Varenummer 0000000911343
75,00 kr
Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
WPPSI-IV Q-Global Scoringslicens for en bruger (1 år)
Varenummer 0000000311353
1.230,00 kr
WPPSI-IV Q-Global Scoringslicens for fem brugere (1 år)
Varenummer 0000000311354
5.505,00 kr
Alle priser er ekskl. Moms.
* Forbrugsmateriale