Dean C. Delis, 2012

D-REF

Delis Rating of Executive Functions

Dean C. Delis, 2012

D-REF

Delis Rating of Executive Functions
Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
735,00 kr
D-REF Vejledning (trykt)
Varenummer 0000000328030
Grupperede produktartikler
Produktnavn Ekskl. moms
3.995,00 kr
D-REF Licens 3 år
Én bruger får ubegrænset anvendelse af D-REF administreringer samt scoringer inkl. rapportgenerering på Q-global i 3 år. Licensen omfatter digitale filer, som kan downloades, hvilket omfatter den danske vejledning og de tre rating skemaer (selvevaluering, lærer skema og forælder skema), samt ubegrænset adgang til at generere rapporter.
Varenummer 0000000328050
Alle priser er ekskl. Moms.
Log venligst ind for at shoppe i webshoppen.
Administrering
Online, individuel eller gruppe
Testtype
Screening af eksekutiv fungeren hos børn og unge
Kompetencekrav
Aut. Psykolog, Psykolog
Tidsforbrug
10 minutter
Aldersinterval
6–16 år
Sprogversion
Dansk version, 2015

Delis Rating of Executive Functions – D-REF er udviklet til vurdering af eksekutiv fungeren hos børn og unge i alderen 6–16 år. D-REF er primært udviklet til børn og unge, som formodes at have adfærdsmæssige og kognitive problemer, der ofte forbindes med ADHD, autisme, Aspergers syndrom, traumatiske hjerneskader og andre udviklingsmæssige, psykiske, neurologiske og medicinske tilstande, som man ved påvirker eksekutiv fungeren.

D-REF har skandinaviske normer, hvor det er muligt at vælge mellem normer baseret på alder eller alder og køn. Screeningen kan administreres online på en computer eller tablet, eller man kan printe skemaerne ud og administrere dem på traditionel vis med papir og blyant. D-REF består af tre skemaer: forælder- og lærerskemaet for børn og unge i alderen 6:0–16:11 år og selvevalueringsskemaet for børn og unge i alderen 11:0–16:11 år. 

Hvert skema omfatter 36 items, som alle omfattes af et af tre domæner inden for eksekutiv fungeren. Disse kaldes kerneindeks:

  • Adfærdsregulering
  • Emotionel regulering
  • Eksekutive funktioner

De tre kerneindeks baseres på resultatet af itembesvarelserne. På grundlag af resultaterne for de tre kerneindeks beregnes et sammensat, overordnet indeks for eksekutiv fungeren kaldet Totale kompositscore.

For at give yderligere information er det muligt at beregne fire kliniske indeks, som opfanger mere specifikke aspekter ved en testpersons adfærd samt emotionelle regulering og eksekutive funktioner:

  • Opmærksomhed/ Arbejdshukommelse
  • Aktivitetsniveau/Impulskontrol
  • Compliance/Vredeshåndtering
  • Abstrakt tænkning/Problemløsning

Respondenterne kan yderligere angive fem typer af adfærd, som de oplever som mest problematiske i hverdagen. På denne måde bliver det lettere at identificere, hvilke tiltag som bør prioriteres. Sammenlagt giver D-REF et nuanceret billede af barnets eksekutive fungeren, og giver et grundlag for videre behandling yderligere assessment med for eksempel D-KEFS og WISC.

Via Q-global, får man adgang til D-REF vejledning, D-REF rating skemaer samt scoring og score rapporter. Ved køb af licens, får man ubegrænset adgang i tre år. En trykt udgave af D-REF vejledningen kan bestilles separat (men bemærk at en digital version af vejledningen indgår i licensen). Klik på fanen Scoringsprogram for yderligere information om Q-global.

D-REF webbaseret administrering og scoring på Q-global

Q-global er Pearsons online assessment system, som ikke kræver installering af scoringsprogrammer på din egen computer.

D-REF kan administreres direkte via Q-global, enten på testlederens computer eller ved at man sender respondenten et e-mail link til skemaet. Rapporten genereres derefter i systemet. To forskellige rapporter kan genereres:

Individuel score rapport

Rapportens forside omfatter information om testpersonen og information angivet af respondenten. De følgende sider omfatter en profil for kerneindeksscorer og kliniske scorer. Indeksscorerne præsenteres både grafisk og som tabeller med råscorer, T-scorer, percentiler og scorernes konfidensintervaller.

Multi-rater score rapport

Denne rapport omfatter oplysninger om op til én administrering af hver af skematyperne (forælderskemaet, lærerskemaet og selvevalueringsskemaet) for samme testperson. Rapporten svarer til den individuelle score rapport bortset fra at den også omfatter sammenligninger mellem respondenter.

Systemkrav til D-REF administrering og scoring på Q-global ››

Adgang til D-REF

For at få adgang til Q-global og D-REF bestiller du licensen via vores e-handel. Når bestillingen er gennemført, får du et link fra vores kundeservice. Når du følger linket, skal du angive den eller de personer, som skal have adgang til konto eller konti. Derefter får brugeren, eller brugerne, en e-mail med personligt login til Q-global, hvilket giver adgang til D-REF scoring og administrering.

Bemærk at hvis du allerede har adgang til Q-global, så knyttes D-REF licensen til din eksisterende konto.

Kom i gang med D-REF på Q-global ››

D-REF Eksempelrapport ››

Hvis respondenten ikke har adgang til computer og internettet, eller hvis han eller hun foretrækker at svare med blyant og papir, så kan skemaerne udskrives fra resursebiblioteket på Q-global. Svarene kan derefter registreres manuelt og rapporten genereres som sædvanligt. Samtlige skemaer kan skrives ud fra Q-global uden ekstra omkostning.

pdf
(Størrelse: 251.6 KB)