Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Affektiv problematik

Om affektiv problematik

Klinisk depression er en almindelig psykiatrisk diagnose med symptomer som nedstemthed, energitab og mindsket aktivitet. Depression indebærer ofte også appetitforandringer, mindsket selvtillid og selvkritiske tanker. Derudover kan nedstemtheden påvirke den daglige funktion, det kan blive sværere at passe sit arbejde, klare husholdningsarbejdet og opretholde relationer. Der findes forskellige former for depression, fx årstidsbunden depression eller postpartumdepression. Sværhedsgraden kan også variere – fra let, middel og svær depression til langvarig depressiv sygdom (dystymi).

For at kunne kortlægge depression og angst hos børn og unge har vi udviklet Beck Youth Inventory. I Beck Youth Inventory finder du screeningværktøj inden for områderne angst, vrede, depression, normbrydende adfærd og selvopfattelse. De fem korte spørgeskemaer kan administreres separat eller i kombination med hinanden.

Blandt vores produkter findes også den velkendte depressionsskala Beck Depression Inventory (BDI-2). Med denne selvvurderingsskala kan du som kliniker vurdere og evaluere depression hos klienter i aldersintervallet 13-80 år.

Ud over affektiv problematik er angstsyndromer almindelige blandt psykiatriske diagnoser. Alle mennesker kan til tider opleve angst, og det er ofte en naturlig og adaptiv reaktion på farlige eller usikre situationer. Overdreven ængstelse kan derimod kaldes for angstsyndrom. I disse tilfælde er personen ofte også bange eller føler angst, uden at der er tale om en umiddelbar fare. Det kan handle om symptomer som koncentrationsproblemer, irritabilitet og tilbagevendende tanker, der er svære at kontrollere, og som påvirker den daglige funktion. Eksempler på angstsyndromer er fobier (agorafobi, social angst, specifik fobi), paniksyndrom og tvangssyndrom (OCD).

Med Beck Anxiety Inventory (BAI) har man mulighed for at vurdere angstfølelse og ængstelse ved hjælp af selvvurderingsskemaer til personer i alderen 17 år og ældre.

Vil du vide mere om andre produkter, som kan hjælpe dig i din vurdering af nedstemthed og angst, og hvordan de kan bruges i dit arbejde? Så klik på linkene nedenfor, eller kontakt en af vores produktspecialister for at få en gratis præsentation.

Book en produktpræsentation

Har du spørgsmål til vores produkter? Eller vil du booke en produktpræsentation? Kontakt vores produktspecialister!